/ Cestopisy / Cyklo-výlety Česká Republika / Výletek na Brdo 67 km

Výletek na Brdo 67 km

26.8.2004 09:41 GMT – „Lípa neviny“ stále roste na hradě Buchlově jež se tyčí na skalnatém hřebeni v pohoří Chřibů, kterou údajně zasadil mladý hoch kořeny nahoru, aby dokázal svoji nevinu z nepravdivého nařčení…
Brdo

Brdo
foto: Michael 2004

Náročný výletek začínáme v metropoli Slovácka v Uherské Hradišti. Naším cílem je především nejvyšší hora Chřibských kopců – Brdo (587 m n. m.). Počáteční průvodkyní se stává značená cyklotrasa druhé třídy č. 47 vedená souběžně s řekou Moravou. Cesta na obec Babice je rovinatá, střídají se polní cesty s asfaltovými, je použitelná za příznivého počasí. Dále jedeme podél Baťova kanálu polní cestou k jezu v obci Spytihněv. Hned za jezem se dáváme do leva, takže máme řeku Moravu po levé straně a směřujeme na rekreační středisko Pahrbek, kterým pouze projíždíme do Napajedel. Ve městečku přejíždíme opět na druhý břeh Moravy a máme tak řeku opět po pravici. Cesta je traktorová polňačka, ale velice dobře uježděná. Dojíždíme ke kynologického klubu v Otrokovicích. Doposud byla cesta v pohodě, avšak po výjezdu na Žlutavy máme jasno že jedeme do hor. Velice prudký (naštěstí asfaltový) kopec a další táhlé stoupání obcí až k bývalému lomu ubere hodně sil, proto doplňujeme ionty… Chvíli oddechu při jízdě máme v lesích na Novou Dědinu, kde nesvítí slunce a cesta má kvalitní asfaltový povrch. Také se zastavuje u památníčku Karla Mrazíka (rozcestí KČT „u Mrazíka“ 335 m n. m.)


Ranč Kostelany

Ranč Kostelany
foto: Michael 2004

Ranč Kostelany
Do Kostelan je cesta slušná (až na ty auta) (stále cyklotrasa č. 473). V Kostelanech dáváme na ranči odpočinek. Velice zajímavé místo ocení hlavně milovníci westernů, koní, indiánů atp. Městečko není extra velké avšak náladu drsného západu určitě vyvolá. Najdete zde typické budovy jako např.: hospodu s „lítačkama“, banku označenou s typickým textovým fontem, kostel s rakví připravená k pohřbení kovboje (po přestřelce), nebo také indiánské stany zvané „týpí“. Samo sebou je tady novodobá hospoda, která na všechno vydělává :-). Nicméně pauzu doporučuji, protože vyjet na Bunč dá zabrat, je to 4 km pořád do kopečka (cyklo 473). Na Bunči se ani nezastavujeme a něco přes 3,5 km lesní cestou směřujeme na Brdo (na nejvyšší horu Chřibů 587 m n. m.). Cesta je vesměs rovinatá, mírně zvlněná, místy kamenitá, ale jinak slušná hřebenovka. Na samotné Brdo vede turistická pěšina. Bohužel rozhledna zaznačená v mapě je ve fázi oprav, prý by měla být kolem 23 m vysoká, a jak jde vidět již teď (přes lešení) bude celá z kamene… Z nejvyšší hory je pěkně vidět hrad Buchlov. Počasí není moc přívětivé a tak rychle směrujeme na rozcestí „Vlčák“ zhruba podobnou cestou jako na Bunč-Brdo – dobrá hřebenovka (cyklo č. 5158). Poté se snažíme držet červené hřebenové turistické cesty vedoucí až na hrad Buchlov, která až na drobné výjimky je velice dobře sjízdná (horská kola).


Buchlovský kamen

Buchlovský kamen
foto: Michael 2004

Buchlovský kamen
Z této cesty také děláme menší odbočku na „Buchlovský kamen“. Přímo na Buchlov dojíždíme po asfaltce za mírného provozu přijíždějících a odjíždějících návštěvníků (především motorizovaných). Z Buchlova zajíždíme na Barborku a poté po červené respektive žluté turistické spojce sjíždíme do Buchlovic kde se napojujeme na cyklotrasu č. 5151 vedoucí vesměs po rovinatých cestách a „farmářských“ silničkách do Starého Města, kde vede slušná stezka pro cyklisty středem města. Záhy přejíždíme řeku Moravu do Uherského Hradiště. Výlet je náročný.


Zajímavá místa, přírodní pozoruhodnosti


Chřiby
Tvoří část Středomoravských Karpat, nejvyšším vrcholem Brdo (587 m n. m.). Je jedno z ekologicky nejstabilnějších uzemí, vyznačující se nadprůměrnou lesnatostí s převahou přírodní dřevinné skladby – dubové a bukové lesy.


Otrokovice
Průmyslová a dopravní tepna střední Moravy.


Ranč Kostelany

Ranč Kostelany
foto: Michael 2004

Ranč Kostelany
Novodobé zábavní místo, nabídka bohatých programů např. westernová odpoledne (indiánské rituální tance, westernové divadlo…)


Bunč
Turistické a rekreační středisko s chatou Bunč se nachází na hřebenu Chřibů. Chata původně postavena Klubem českých turistů. Za druhé světové války místo střetů nacistů a partyzánů. Je zde malá zvonice, pamětní deska se jmény všech padlých partyzánů, kteří zahynuli na Bunči.


Brdo
Nejvyšší hora Chřibů s nadmořskou výškou 587 m n. m.


Buchlov

Buchlov
foto: Michael 2004

Hrad Buchlov
je významným královským hradem jež se tyčí na skalnatém hřebeni v pohoří Chřibů. První zmínka o existence je z poloviny 13. století. Hrad prošel v 16. století renesanční přestavbou a o století později je ovlivněn barokními prvky. Hradní interiéry dokumentují vývoj bytové kultury od 15. do 19. století.


Kaple svaté Barborky
Kaple svaté Barborky se nachází na sousedním kopci od hradu Buchlova a je jedním ze tří objektů spadajících pod Památkovou správu Buchlovice. V kapli se dvakrát ročně koná mše


Zámek Buchlovice
bec Buchlovice blízko Uherského Hradiště. První písemná zmínka o obci je z r. 1202. Hlavní památkou je zámek postaven počátkem 18. století. Zajímavostí zámku je stanice pro handikepované živočichy nacházející se v zámeckém parku.


Staré Město
Jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Slovanské osídlení doloženo již od 6 století.


Uherské Hradiště
Město bylo založeno roku 1257 Přemyslem Otakarem II. jako pevnost proti vpádů Uhrů. Od středověku patří k významným městům na Moravě a zároveň přirozeným kulturním centrem Moravského Slovácka. Historické jádro města si zachovalo svůj původní gotický půdorys převážně barokní zástavbou se zbytky hradebních zdí a řady měšťanských domů.


∙- Michael -∙


do Půlnoci 
 
Stavěla – osobní stránky
 
Surrealismus Medonoska
 
 


©opyright Michael Stavela 2001–2013, michael@stavela.cz
poslední aktualizace této stránky: 2004-08-26
datum poslední revize stránky: 2009-04-13

Veškerý obsah je určen jen pro osobní potřebu jednotlivce a nesmí být šířen!
Spamer into prison