/ Cestopisy / Cyklo-výlety Česká Republika / Okruh Vizovickými vrchy

Okruh Vizovickými vrchy

6.8.2002 05:58 GMT – Čertovy skály – cca 130 m dlouhá pískovcová skalní stěna je tvořena z velkých balvanů, nachází se nad údolím říčky Senice na okraji obce Lidečko. Přírodní památka je vyhledávaným turistickým místem, slouží také jako horolezecké cvičiště.
Násep železniční trati Vizovice–Valašská Polanka

Násep železniční trati Vizovice–Valašská Polanka
foto: Michael 2002

Okruh začínáme u vizovického zámku. Po jednom kilometru raději opouštíme nebezpečnou hlavní silnici a najíždíme na násep železniční trati Vizovice–Valašská Polanka. Pozůstatky trati jsou patrné, avšak více zanechala příroda vlastním působením. Cestička je úzká, prorostlá větší trávou. Zanedlouho narážíme na kamennou zídku. Na jednom z kamenů je vytesán letopočet 1936 s iniciály jmen stavitelů. Násep nás dovedl až do obce Jasenné. Projedeme vesnicí a míříme do vedlejší vsi zvané Ublo. Na půli této cesty dáváme první přestávku přímo na velkém železničním nosníku který je dalším dokladem této nedokončené železniční trati. Cesta do Ubla je asfaltová, vyvýšená nad okolní krajinu, člověk si připadá jakoby jel po kolejích. Tím však veškerá nostalgie kolem vláčků končí, protože druhá část zrušené trati připomíná spíše „prostý les“ Z asfaltové cesty odbočujeme tedy do lesa. Naštěstí zanedlouho objevujeme na stromě bílou značku ve tvaru čtverečku, která se stává naším průvodcem až na konec železničního náspu, do obce Pozděchov. Odtud vyrážíme po modré turistické značce k dřevěnému zámečku Trubiska. Cesta vede lesem na začátku s menším převýšením, těsně před zámečkem je větší kamenný sjezd. Z Trubisky se vydáváme opět po turistické značce tentokrát žluté vedoucí k rozcestníku „Láz“. Cesta je náročná vede lesem velkým táhlým stoupáním v určitých úsecích s nutným vedením kola.


Čertovy skály

Čertovy skály
foto: Michael 2002

Čertovy skály
Od rozcestí směřujeme až na Čertovy skály po modré turistické značce. Převýšení hraje v náš prospěch, protože povětšinu cesty klesáme náročným lesním terénem. Na tomto úseku trati je několik poznávacích zastávek v podobě informačních tabulích, informující o zdejší fauně a floře. Konečně jsme dorazili na Čertovy skály. Po prohlídce tohoto zajímavého místa sjíždíme do obce Lidečko. kamennou cestou, kde také dáváme polední přastávku J. Odtud až do Vizovic vedou rychlejší cesty. Jedeme do Horního Lidče. Odtud vede cyklotrasa č. 5057. Kousek za obcí zastavujeme u Lačnovských rybníků, opět je k dispozici informační tabule tentokrát o výskytu živočichů v těchto rybnících. Poté projedeme obcí Lačnov, po celou dobu vidíme po levé straně místní kostelík. Pokračujeme do obce Smolina. „Terénní povahy“ si mohou zkrátit cestu přes chráněnnou oblast Smolina. Pokračujeme do obce Tichov větším stoupáním a následným sjezdem. Za obcí na horizontu vidíme památník Ploština. Následuje průjezd obcemi Drnovice a Vyskoké Pole. Zdoláváme poslední větší stoupání a po hřebeni vizovické vrchoviny dojíždíme na konec cyklotrasy č. 5057, kde se napojujeme na cyklotrasu druhé třídy. č. 46 a dojíždíme do Vizovic průdkým sjezdem. Trasa patří mezi náročnější, především její první polovina.


Kulturně přírodní zajímavosti:


železniční trať Vizovice–Valašská Polanka
Násep železniční trati Vizovice–Valašská Polanka – tato železniční trať byla rozestavěna firmou Baťa ve 30 a 40 letech dvacátého století a nikdy dokončena.


Naučná stezka Vařákovy paseky

Naučná stezka Vařákovy paseky
foto: Michael 2002

Naučná stezka Vařákovy paseky
Začíná u vlakového nádraží v Horní Lidči. Zpočátku vede po žluté turistické značce kolem Lačnovských rybníků do vesnice Lačnova, odtud kolem Dolních a Horních Lačnovských skal až na hřeben Vizovických vrchů. Dále pokračuje modrou turistickou značkou na Vařákovy paseky. Odtud se vrací kousek zpět k rozcestí Láz, a pokračuje pod vrcholy Krajčice a Kopce k Čertovým skalám až do Lidečka. Trasa naučné stezky vede po značených turistických cestách a je vyznačena na každé tabuli stezky. Je zde celkem 15 zastavení, která informují návštěvníky o přírodě a historii celé oblasti. Trasu je možné absolvovat i z Lidečka.


Čertovy skály
Čertovy skály – cca 130 m dlouhá pískovcová skalní stěna je tvořena z velkých balvanů, nachází se nad údolím říčky Senice na okraji obce Lidečko. Přírodní památka je vyhledávaným turistickým místem, slouží také jako horolezecké cvičiště.


Lačnovské rybníky

Lačnovské rybníky
foto: Michael 2002

Lačnovské rybníky
Lačnovské rybníky – Rybníky slouží zejména ke sportovnímu rybolovu. Z ryb zde žije sumec velký, kapr obecný, amur bílý, tolstolobik bílý, lín obecný, plotice obecná, perlín ostrobřichý, úhoř říční, okoun říční, mník jednovousý. Najdeme zde také škeble rybničné a v přítocích pak pstruhy obecné i raky. Z typických druhů obojživelníků se v rybníčcích rozmnožují zejména skokan hnědý, ropucha obecná a rosnička zelená. K rybníkům v době tahu a také za potravou přilétají některé druhy vodních ptáků.


Památník Ploština
Památník Ploština – bývalá pasekářská osada nachází se severně od obce Drnovice. Byla vypálená 19. 4. 1945 nacisty, v hořících staveních zahynulo tehdy 24 obyvatel. Dnes zde stojí kaple, památník odboje a muzeum.


Lidečko kostel

Lidečko kostel
foto: Michael 2002

Kostely
Po cestě je možné zhlédnou několik kostelíků. V Jasenné barokní kostel sv. Maří Magdalény, v Pozděchově se nacházejí dva kostelíky: římskokatolický sv. Jiří a evangelický kostel obdelníkového půdorysu. V Lidečku barokní kostel sv. Kateřiny Sinajské z roku 1700, kostelík v Lačnově, ve Vizovicích Kostel Panny Marie Dobré rady a Barokní děkanský kostel sv. Vavřince. Ve Vizovicích je také barokní zámek.


Doporučené mapy:
CHŘIBY, BÍLÉ KARPATY A VIZOVICKÉ VRCHY, č. 26, KČT Praha; HOSTÝNSKÉ A VIZOVICKÉ VRCHY, č. 152, SHOcart, spol. s r. o.


∙- Michael -∙


do Půlnoci 
 
Stavěla – osobní stránky
 
Surrealismus Medonoska
 
 


©opyright Michael Stavela 2001–2013, michael@stavela.cz
poslední aktualizace této stránky: 2002-08-06
datum poslední revize stránky: 2009-04-02

Veškerý obsah je určen jen pro osobní potřebu jednotlivce a nesmí být šířen!
Spamer into prison