/ Cestopisy / Cyklo-výlety Česká Republika / Podél Moravy II, 31 km

Podél Moravy II, 31 km

28.1.2003 08:22 GMT – Uherské Hradiště – město bylo založeno roku 1257 Přemyslem Otakarem II. jako pevnost proti vpádů Uhrů. Od středověku patří k významným městům na Moravě a zároveň přirozeným kulturním centrem Moravského Slovácka.
Ostrožská Nová Ves

Ostrožská Nová Ves
foto: Michael 2002

I přestože je zimní období a mnozí dodržují zimní spánek svých miláčků, pokročíme ve vzpomínkách putováním podél řeky Moravy. Tak jako minule, bude naším průvodcem na celé rovinaté trase značená cyklotrasa druhé třídy č. 46 vedená souběžně s řekou Moravou. Naším cílem jsou jezera blízko obce Ostrožská Nová Ves. Minule jsme skončily u kynologického klubu v Otrokovicích, kde dnes začínáme. Za krásného slunečného letního počasí vyrážíme směrem na jih na město Napajedla. Cestu můžeme označit jako „polňačka“ se dvěma nezávislými „úzkými pruhy“ podobně jako je vyježděná dráha od kol traktorů. Asi v polovině této cesty míjíme dva cyklisty a záhy podjíždíme železniční a silniční most. Dostáváme se do města Napajedla po úzkém mostku pro pěší a cyklisty. Cykloznačky nás vyvedly ven z města směrem na rekreační středisko Pahrbek, kterým pouze projíždíme. Opět jedeme rovinatou cestičkou tentokrát po levém boku řeky Moravy. Dojíždíme k jezu v obci Spytihněv, kde dáváme krátkou poznávací pauzu. Z jezu sjíždíme na pravý bok řeky Moravy.


Babice

Babice
foto: Michael 2002

Baťův kanál
Zanedlouho však máme po levé straně Baťův kanál, po kterém projíždí motorový člun. Polní cestou podél kanálu dojíždíme do obce Babice a dáváme polední přestávku v místní restauraci :-). Poté opět najíždíme na cyklotrasu č. 46 směrem na Uherské Hradiště. Za obcí po levé straně cesty je vidět mnoho jezírek, které vytvořila řeka Morava. Cesta je opět rovinatá, střídají se polní cesty s asfaltovými, do Uherského Hradiště dojíždíme příjemnou rovnou cestou. Cykloznačky jsou v tomto městě dobře viditelné a směrují nás po obvodu města dále směrem na jih. Z města vjíždíme do Kunovského lesa, kterým prochází pěkná asfaltová cesta a je zde opravdu silná koncentrace cyklistů v tomto letním horkém dni. Projíždíme les, rozestavěnou cestu a most přes řeku Olšavu a směřujeme na Obec Kostelany. Před obcí se cyklotrasa č. 46 rozdvojuje. Jedna část směřuje dále na Uherský Ostroh a ta druhá do našeho cíle na Ostrožskou Novou Ves. Zdoláváme první opravdu mírné stoupání a už vidíme místo zaplněné cyklisty a také místo kde se schladíme… Podtrženo sečteno je trasa nenáročná vzhledem k rovinatému povrchu a lze ji doporučit jako výborný výlet pro horký letní den, na který si ovšem musíme ještě nějakou chvíli počkat :-).


Zajímavosti na trase:


Napajedla
leží na předělu Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka. Jde o město s bohatou historií, kulturní tradicí a zajímavým přírodním prostředím


Rekreační zařízení Pahrbek
vzniklo z přírodního prostředí mrtvých ramen řeky Moravy. Vedle koupání a projížděk na loďkách zde lze rybařit, hrát minigolf. Pro děti je upraveno hřiště a vymezena část písečné pláže.


Baťův kanál

Baťův kanál
foto: Michael 2002

Baťův kanál
Vnitrozemský plavební kanál spojující Otrokovice a Rohatec vznikl v letech 1936–1938 s cílem zlepšení hladiny spodních vod po regulacích Moravy. Využíval se také k nákladní a osobní přepravě, dopravovalo se zde především hnědé uhlí. V současné době je velkou turistickou atrakcí, protože turisté mohou poznávat místní kraj z vodní hladiny člunů. Je připraveno mnoho poznávacích projektů i v kombinaci s cykloturistikou.


Jez Spytihněv
Byl vybudován na řece Moravě, slouží pro stabilizaci dna, využití vodní energie, k odběru průmyslové vody a zajištění splavnosti toku. Výška jezu je 4,75 m s maximálním průtokem vody 711 m3/sec.


Kunovský les
Lužní les v zázemí Uherského Hradiště. V periodických tůních výskyt listonoha jarního, žábronožky sněžné a obojživelníků.


Mariánský sloup

Mariánský sloup
foto: Michael 2002

Uherské Hradiště
Město bylo založeno roku 1257 Přemyslem Otakarem II. jako pevnost proti vpádů Uhrů. Od středověku patří k významným městům na Moravě a zároveň přirozeným kulturním centrem Moravského Slovácka. Historické jádro města si zachovalo svůj původní gotický půdorys převážně barokní zástavbou se zbytky hradebních zdí a řady měšťanských domů.


Ostrožská Nová Ves (Jezera)
velké vodní plochy ideální pro rekreaci a vodní sporty, vznikly po těžbě štěrkopísků. Jsou hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních a mokřadních ptáků (kormorán velký, husa velká, potápka roháč, moudivláček lužní).


Doporučené mapy:
CHŘIBY, BÍLÉ KARPATY A VIZOVICKÉ VRCHY, č. 26; CHŘIBY, č. 151


∙- Michael -∙

Publikováno v MF-DNES – dne 1.8.2003


do Půlnoci 
 
Stavěla – osobní stránky
 
Surrealismus Medonoska
 
 


©opyright Michael Stavela 2001–2013, michael@stavela.cz
poslední aktualizace této stránky: 2003-01-28
datum poslední revize stránky: 2009-04-03

Veškerý obsah je určen jen pro osobní potřebu jednotlivce a nesmí být šířen!
Spamer into prison