/ Cestopisy / Cyklo-výlety Česká Republika / Adršpašsko-teplické skály 23 km

Adršpašsko-teplické skály 23 km

26.7.2004 16:48 GMT – Nejen skalní útvar „Starosta a starostova“ lze zhlédnout v NPR Adršpašsko-teplické skály. I v „Ozvěně“ se budou ztrácet „Milenci“, a na „Hlavu lvice“ spadne „homole cukru“ no a do „Džbánu“ můžeme nabrat třeba vodu z Adršpašských jezírek…
Adršpašský vodopád

Adršpašský vodopád
foto: Michael 2004

Relativně pohodový okruh začínáme ve městě Teplice nad Metují. Jedeme proti proudu řeky Metuje, která v širokém okolí pojmenovává nejedno město či obec :-). Cesta je asfaltová relativně rovinatá (cyklotrasa 22). Míjíme „Skalní Mlýn“ a přijíždíme do centra turistického dění, do Adršpašských skal. Je zde hromada turistů, parkoviště aut, cizojazyčně polepených autobusů. Prohlídka jezera s pískovcovými skalami není na chvilku, takže se chvíli zdržujeme. Poté už trochu utahaní vyrážíme dále po cyklotrase č. 22, na konci Dolního Adršpachu však odbočujeme na cyklotrasu č. 4036, která mění povrch na zpevněnou cestu a také po nějakých dvou kilometrech vede do středně stoupajícího kopečka. Poté chvíli odpočíváme v mírné sjezdu, abychom následně vyjeli prudký pár set metrový kopeček velmi slušnou asfaltkou. Pak už jenom dojíždíme na rozcestí „Liščí sedlo“.


Adršpašsko-teplické skály

Adršpašsko-teplické skály
foto: Michael 2004

Adršpašsko-teplický okruh
Cyklotrasu prozatím opouštíme a jedeme po žluté turistické značce. Cesta se podle očekávání zhoršila, přibylo hodně kamenů, avšak zanedlouho tuto cestu střídá polňačka a opět naše cyklotrasa 4036. Jsou z ní krásně vidět okrajové skalisté útvary. Za polňačkou mírně klesáme jemně kamenitou cestou, současně vidíme na pravé straně horu Ostaš. Přijíždíme k rozcestíčku „Pod čapím vrchem“. Na nejvyšší horu (Čáp 785 m n. m.) tohoto skalistého pohoří musíme udělat odbočku po zelené tur. cestě. Na Čápa se ale nedá dojet na kole ani náhodou, takže pod ikonou čápa parkujeme a vzhůru na prohlídku. Z nejvyšších míst vidíme skalní města Broumovské stěny, Javoří hory, Jestřebí hory, Orlické hory v dáli také možné zahlédnou Szczeliniec wielky. Dále už velice nic zajímavého nevidíme, protože od Čápa se dostáváme zpevněnou rovinatou cestou na asfaltku, která už velice prudce serpentinově klesá do Teplic nad Metují.


Zajímavá místa, přírodní pozoruhodnosti


Adršpašské jezero

Adršpašské jezero
foto: Michael 2004

Adršpašsko-teplické skály
nejvýznamnější pískovcový skalní masív (stěny, věže, soutěsky, rokle) tvoří významnou část CHKO Broumovsko. Svojí rozlohou 1803,4 ha. patří k největší národní přírodní rezervaci v České republice. Výškové rozdíly skal jsou zde velké nejvyšší z kvádrových pískovců je skalní útvar Milenci který, dosahuje výšky okolo 96 m. Skalami protéká Skalní a Řeřichový potok s četnými přítoky. Nachází se zde i jeden z významných pramenů řeky Metuje. Je zde také umělé jezírko, dva vodopády, a velké jezero které vzniklo po těžbě písku. Území je od roku 1933 chráněno jako přírodní rezervace.


Teplice nad Metují
Teplice nad Metují vznikly jako osada v podhradí skalního hradu Střmen. První písemná zmínka je z roku 1362. Na počátku minulého století začaly Teplice nad Metují výrazně měnit svůj vzhled. Byla postavena škola, železniční trať. K významným památkám patří Barokní kostel sv. Vavřince, renesanční Horní zámek – dnes sídlo radnice, Dolní zámek z roku 1664 v raně barokním stylu.


Čáp
nejvyšší rozhledový skalnatý vrchol (786 m) NPR Adršpašsko-teplické skály


∙- Michael -∙


do Půlnoci 
 
Stavěla – osobní stránky
 
Surrealismus Medonoska
 
 


©opyright Michael Stavela 2001–2013, michael@stavela.cz
poslední aktualizace této stránky: 2004-07-26
datum poslední revize stránky: 2009-04-13

Veškerý obsah je určen jen pro osobní potřebu jednotlivce a nesmí být šířen!
Spamer into prison